Hello! We have migrated to a new site - Click here to view our latest information.
Graduate Students
Name of Student Start Date (DD-MM-YY)  Supervisor  Co-Supervisor  NTU Email
VU VAN KHU 6/8/2012 Chee Yeow Meng   VANKHU001@ntu.edu.sg
WANG SHAOYI 6/8/2012 Wu Guohua Chen Ning WANG0831@ntu.edu.sg
IVAN TJUAWINATA 6/8/2012 Wu Hongjun   S120015@ntu.edu.sg
ZSOLT SZABO 6/8/2012 Xiang Liming  

ZSOLT001@ntu.edu.sg

YANG YUN 5/8/2013 Xing Chaoping Yeo Sze Ling YANG0379@ntu.edu.sg
TAN WEE CHIN 5/8/2013 Viet Ha Hoang   TANW0218@ntu.edu.sg
RU JUNREN 5/8/2013 Wu Guohua  

JRU001@ntu.edu.sg

WANG CHENYU 5/8/2013 Wu Hongjun   CWANG014@ntu.edu.sg
NGUYEN HAI HA 5/8/2013 Chua Chek Beng   HAIHA001@ntu.edu.sg
YU HONGYUAN 5/8/2013 Ng Keng Meng   HYU008@ntu.edu.sg
SIM SIANG MENG 13/1/2014 Thomas Peyrin   SUBO0001@ntu.edu.sg
LIU SHU 13/1/2014 Wang Huaxiong Xing Chaoping SLIU017@ntu.edu.sg
ZHANG JUANYANG 13/1/2014 Wang Huaxiong Ling San YZHANG086@ntu.edu.sg
NGUYEN TUAN THANH 4/8/2014 Chee Yeow Meng Kiah Han Mao NGUYENTU001@ntu.edu.sg
YUAN BOWEN 4/8/2014 Wu Guohua   YUAN0058@ntu.edu.sg
QUEK JIA HAO 4/8/2014 Viet Ha Hoang   JQUEK007@ntu.edu.sg
TAN HONG MENG BENJAMIN 4/8/2014 Wang Huaxiong Khin Mi Mi Aung TANH0199@ntu.edu.sg
XU YANHONG 4/8/2014 Wang Huaxiong Ling San XU0014NG@ntu.edu.sg
YU TONGHUI 4/8/2014 Xiang Liming   TYU006@ntu.edu.sg
HUZHANG GUANGDA 4/8/2014 Chen Ning
Bei Xiaohui
Chen Ning
Bei Xiaohui GHUZHANG001@ntu.edu.sg
PENG MENGJIAO 4/8/2014 Xiang Liming   PENG0063@ntu.edu.sg
TEOH ZHI SHENG TIMOTHY 12/1/2015 Nicolas Privault Dr. Teo Kiat Choon (DELPHI) TEOH0094@ntu.edu.sg
DO DUC TAI 3/8/2015 Bernhard Schmidt   DODUCTAI001@ntu.edu.sg
LIU XIAOYU 3/8/2015 Xiang Liming   LIUX0075@ntu.edu.sg
GAO YANG 3/8/2015 Wang Li-Lian   GAOY0032@ntu.edu.sg
YUAN CHEN 3/8/2015 Xing Chaoping   YUAN0064@ntu.edu.sg
YU HAIWAN 4/8/2015 Wu Hongjun   HYU012@ntu.edu.sg
LIU YIMING 11/1/16 Pan Guangming   LIUY0135@ntu.edu.sg
ZENG NENG 11/1/16 Wang Huaxiong   ZENG0106@ntu.edu.sg
HUANG RUI 11/1/16 Xiang Liming   RHUANG005@ntu.edu.sg
HONG NANKUN 23/7/16 Chan Song Heng   s160001@e.ntu.edu.sg
WANG HAOYANG 23/7/16 Thomas Peyrin Guo jian wang1153@e.ntu.edu.sg
PENG LUNAN 4/8/16 Wu Hongjun Liu Yang (SCE) PENG0073@ntu.edu.sg
JIANG YU 23/7/16 Chan Song Heng Lim Kay Jin jian0089@e.ntu.edu.sg
LI ZHE 23/7/16 Ling San Xing Chaoping LIZH0048@e.ntu.edu.sg
ZHANG ZHIXIANG 5/8/16 Pan Guangming   s160011@e.ntu.edu.sg
WONG DAI QUAN 28/7/16 Bernhard Schmidt   dwong015@e.ntu.edu.sg
MUSTAFA MAHMOUD MOHAMMED KAIRALLAH 5/8/16 Thomas Peyrin Anupam Chattopadhyay (SCSE) mustafam001@e.ntu.edu.sg
LY SEL 28/7/16 Nicolas Privault   lysel001@e.ntu.edu.sg
CHEN YICHAO 2/8/16 Patrick C.S. Pun   chen1141@e.ntu.edu.sg
YE ZI 5/8/16 Patrick C.S. Pun   zye004@e.ntu.edu.sg