Graduate Student Directory

Graduate Student Directory

Admission Year
Name
Supervisor/Co-Supervisor
Email Address
2010 CALEB LEE TZE KWANG Richard David Webster (Jan'14) CLEE2@ntu.edu.sg
2011
CHIEW JUN XUAN
Leung Pak Hing JXCHIEW1@ntu.edu.sg
2011 LEI KAINING Zhou Jianrong KLEI001@ntu.edu.sg
2011
CHIN KEK FOO
Tan Choon Hong S110034@ntu.edu.sg
2012 CHOR BO YANG Leong Weng Kee / Chen Luwei (ICES-A*STAR) CHOR0006@ntu.edu.sg
2012 SU DONGMENG Chen Hongyu / Liu Bin (SCBE) DSU002@ntu.edu.sg
2012 NUR FILZA BINTE MOHAMED ASLAM Roderick Wayland Bates / Oliver Simon (NOVARTIS) NURFILZA001@ntu.edu.sg
2012 CUI JINGLAN Li Tianhu CUIJ0004@ntu.edu.sg
2012 ZHANG YUEXIA Chi Yonggui Robin YZHANG065@ntu.edu.sg
2012 NG SHU JUN Richard David Webster S120057@ntu.edu.sg
2012 LIAO HONGZE Liu Xuewei / Chen Gang LIAO0055@ntu.edu.sg
2012 SHEN LIANG Loh Teck Peng LSHEN003@ntu.edu.sg
2012 MENG ZHENYU Shao Fangwei MENG0035@ntu.edu.sg
2012 TOH ROU JUN Martin Pumera / Jong Yoon Han (MIT/BE) TOHR0006@ntu.edu.sg
2012 WANG HONG Martin Pumera HWANG015@ntu.edu.sg
2012
TAN WEI WEN SIMON
Naohiko Yoshikai TANW0208@ntu.edu.sg
2012 QU QIUYU Zhao Yanli QQU001@ntu.edu.sg
2012 BAI LINYI Zhao Yanli S120054@ntu.edu.sg
2012 HE WEI Tan Choon Hong WHE001@ntu.edu.sg
2012 CHEW WEE SHERN Ling Xing Yi WCHEW003@ntu.edu.sg
2012 RABI'AH NISHA KHANIZEMAN Roderick Wayland Bates / Janine Cossy (ESPCI Paris Tech) RABIAHNI001@ntu.edu.sg
2013 WU XINGXING Chi Yonggui Robin XWU012@ntu.edu.sg
2013 WANG YUHUANG Chi Yonggui Robin YWANG046@ntu.edu.sg
2013 CHANDAN KR BARIK Leong Weng Kee CHANDAN001@ntu.edu.sg
2013 LENG WEI LIN Liu Xuewei / Chen Anqi (A*STAR/ICES) LENG0025@ntu.edu.sg
2013 XU KAI Hajime Hirao XUKA0004@ntu.edu.sg
2013 NEMANJA DORDEVIC Dragoslav Vidovic NEMANJA001@ntu.edu.sg
2013 AI XIANGZHAO Xing Bengang XAI001@ntu.edu.sg
2013 ILIC GORDANA Dragoslav Vidovic GORDANA001@ntu.edu.sg
2013 WANG JIN Edwin Yeow Kok Lee WANG0858@ntu.edu.sg
2013 MANIKANTHA MARASWAMI Chen Gang / Loh Teck Peng MANI0032@ntu.edu.sg
2013 TIONG LING YING DIANE Richard David Webster / Pong Boon Kin (DOS) LTIONG001@ntu.edu.sg
2013 AW JUNXIN Xing Bengang AWJU0002@ntu.edu.sg
2013 URBANCOK DEJAN Richard David Webster DEJAN001@ntu.edu.sg
2013 LYU LINNA Xing Bengang / Xu Chenjie (SCBE) LLV001@ntu.edu.sg
2013 WANG LILIANG Rei Kinjo LWANG018@ntu.edu.sg
2013 ZHANG YONGHUI Loh Teck Peng YZHANG066@ntu.edu.sg
2013 XU WEICHANG Chen Hongyu WXU005@ntu.edu.sg
2013 SHI XIAOYAN Felipe Garcia SHIX0010@ntu.edu.sg
2013 HU ZHANG Felipe Garcia / Edwin Yeow Kok Lee HUZH0009@ntu.edu.sg
2013 WU JINGYUAN Shao Fangwei JWU011@ntu.edu.sg
2013 MUHAMMAD ZAFIR BIN MOHAMAD NASIR Martin Pumera MUHA0194@ntu.edu.sg
2013 TAN SHU MIN Martin Pumera S130006@ntu.edu.sg
2013 LEE MIAN RONG Ling Xing Yi LEEM0057@ntu.edu.sg
2013 BARAT VIKTOR Roderick Wayland Bates VIKTOR001@ntu.edu.sg
2013 WANG KONGCHEN Roderick Wayland Bates KWANG008@ntu.edu.sg
2013 YANG YIJIE Ling Xing Yi YANG0368@ntu.edu.sg
2013 YAN JIANMING Naohiko Yoshikai (Oct'14) YANJ0008@ntu.edu.sg
2013 NGUYEN THI QUYNH NGOC Phan Anh Tuan THIQUYNH001@ntu.edu.sg
2013 ZHANG CHENG Tan Howe Siang CZHANG019@ntu.edu.sg
2013 FENG TAO Zhao Yanli FENG0062@ntu.edu.sg
2013 XU HAIYAN Zhou Jianrong XUHA0006@ntu.edu.sg
2013 YAO ZHEN Tan Choon Hong ZYAO002@ntu.edu.sg
2013 GUO SIYU Zhou Jianrong GUOS0007@ntu.edu.sg
2013 WANG YANG Tan Choon Hong YWANG045@ntu.edu.sg
2013 YIP YEW MUN Li Tianhu YIPY0010@ntu.edu.sg
2013 SHAN YULIANG So Cheuk Wai SHAN0054@ntu.edu.sg
2013 JIANG HUAN Tan Choon Hong HJIANG005@ntu.edu.sg
2013 XU WENGANG Naohiko Yoshikai WXU007@ntu.edu.sg
2013 SEOW SU YI CELESTINE So Cheuk Wai SEOW0085@ntu.edu.sg
2013 GE YICEN Tan Choon Hong YGE003@ntu.edu.sg
2013 LEE HIANG KWEE Ling Xing Yi / Phang In Yee (A*STAR) LEEH0090@ntu.edu.sg
2013 MOO GUO SHENG JAMES Martin Pumera MOOG0003@ntu.edu.sg
2013 SU BOCHAO Rei Kinjo JWANG029@ntu.edu.sg
2013 WU DI Rei Kinjo HXUE001@ntu.edu.sg
2013 WANG JINGYI Felipe Garcia / Soo Han Sen DWU007@ntu.edu.sg
2013 CUI XIYANG Tan Choon Hong XCUI003@ntu.edu.sg
2013 YANG ZHE Ling Xing Yi ZH0078NG@ntu.edu.sg
2013 HONG ZONGHAN Soo Han Sen HONG0154@ntu.edu.sg
2013 ADHITYA MANGALA PUTRA Hajime Hirao AMOELJAD001@ntu.edu.sg
2013 CHEN HOUGUANG JEREMY Leung Pak Hing / Pullarkat Appukuttan Sumod HCHEN013@ntu.edu.sg
2013 BAN XU Tan Choon Hong BANX0001@ntu.edu.sg
2013 MUHAMMAD FAISAL BIN KHYASUDEEN Tan Howe Siang PHYO007@ntu.edu.sg